Misją Fundacji Inicjatyw Kulturalnych „Mandragora”jest promowanie idei rozwoju osobistego na bazie takich wartości jak Prawda, Dobro i Piękno

 

Podstawowym obszarem działalności jest promocja kultury i sztuki, wspieranie środowisk twórczych, edukacja kulturalna i artystyczna kształtująca światłych i wrażliwych odbiorców.

 

Nasza działalność polega m.in. na:

  • organizowaniu, wspieraniu i promowaniu przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki
  • propagowaniu wymiany kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru europejskiej tradycji dziedzictwa kulturowego
  • wspieraniu programów edukacyjnych i oświatowych z zakresu wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!