Pełna nazwa: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Mandragora"
Nazwa skrócona: Fundacja "Mandragora"
Adres siedziby: ul.Kotowicza 8, 85-339 Bydgoszcz
KRS: 0000452549
NIP: 9671356792
REGON: 341406318