Folk Ostromecko 2016

więcej informacji: www.buskerfest.pl